Pandai.

Orang yang pandai belajar dari pengalaman orang lain. Waallahu aklam.

Comments